Kreativt arbeid

Hvordan kan vi ta utgangspunkt i noe som er bra, og gjøre det bedre?

Dette spørsmålet har alltid vært et viktig prinsipp for vår virksomhet. Derfor legger vi ofte en del innsats i forarbeid før digital produksjonstrykking. Vi bearbeider og optimaliserer elektroniske originaler med tanke på å oppnå livfulle og realistiske farger på trykk.

Trenger bildene dine en justering?

En liten kvalitetsjustering av bilder og grafikk kan ha stor virkning. Vi kan korrigerefargebalanse, lys, kontraster og skarphet, fjerne uønsket dreining av enkeltfarger og fargestikk.

Bruk av dataverktøy har revolusjonert grafisk bransje, men gir også utfordringer. Det store antallet filformater og designmuligheter i dag, gjør at resultatet noen ganger ikke blir som forventet. Da er det viktig å identifisere kilder til problematikk som kan gi feil ved trykking.

I tillegg består det kreative arbeidet av ny design og utforming – ofte med utgangspunkt i dine egne tanker og idéer. Vi hjelper til med å sette opp alt fra visittkort, takkekort, brosjyrer, plakater, kataloger og bøker.

Trykking med variabel informasjon

Gi materiellet ditt større slagkraft ved å påføre bl.a. mottakerens navn. En trykt brosjyre eller flyer med ditt eget navn på blir viet større oppmerksomhet enn et nøytralt trykk. Et annet bruksområde er nummerering av billetter, kort, bilder etc.

Alt som trengs er en kunde-, adresse- eller dataliste i Excel-format eller som tekstfil. Dataene kan skrives ut over ethvert brev eller en brosjyre, på flyere, kort og billetter, eller direkte på konvolutter.

 

Litt om arbeid
før trykk...

  • Generell justering av farger for å oppnå skarpe, livfulle gjengivelser med god kontrast.

  • Selektiv justering av enkeltfarger for å unngå uønsket dreining og fargestikk.

  • Bearbeiding av Word- og Officefiler for problemfri håndtering ved produksjonstrykking

  • Design og utforming av nye originaler

  • Oppsett av maler for trykking med variabel informasjon, og fletting av informasjonen.

  • Restaurering og retusjering av bilder. Vi har årelang erfaring i å reparere skadede fotografier, rekonstruksjon av falmede og ødelagte farger.

  • Varsom håndtering og reproduksjon av verdifulle og historiske dokumenter og bøker av papir.

FORSIDE  DIGITALTRYKK  KOPIERING GRAFISK FERDIGGJØRING KREATIVT ARBEID  FORESPØRSEL OM OSS
Bekkevolds Lyskopi ANS • E-post: post@beklys.no • Telefon 61 17 15 04 • Siggerudsgate 1 • 2821 Gjøvik