Om oss

Bekkevolds Lyskopi ANS ble etablert i 1965, og vi har dermed flere årtiers erfaring fra grafisk bransje.

I starten var driften basert på produksjon av tekniske tegninger og dokumenter for arkitekter og ingeniører.

Det har vært en rivende utvikling av utstyr og teknologi i vår bransje, en utvikling vi har fulgt tett med tanke på nyinvesteringer og å ta i bruk nye produksjonsmetoder. Vi har gjennomgått en omstilling fra å være et rent kopieringsbyrå til å bli en grafisk produksjonsbedrift.

Vi sitter i dag med topp moderne utstyr for digitaltrykk i farge og sort-hvitt, og leverer brosjyrer, rapporter, menyer, klubbmedlemsblad, nyhetsbrev, visittkort, takkekort, postkort, fotoforstørrelser, storformatplakater etc. I tillegg tilbyr vi funksjonell ferdiggjøring som hefteproduksjon, bokproduksjon, spiralisering, liming og presisjonsskjæring.

Data spiller en vesentlig rolle i produksjonen. Vi satser på et solid fundament med programvare fra Adobe. Firkløveret InDesign, Photoshop, Illustrator og Acrobat sikrer en trygg og pålitelig produksjon basert på standardene PostScript og Pdf. Vi tar også imot velkjente filformater som Microsoft Word, Publisher, Powerpoint o.l.

I dag kan vi karakteriseres som et servicebyrå med innslag fra tradisjonell trykking, reklame/design, bokbinding og kopiering, og vi tilbyr våre tjenester til næringslivet, det offentlige og private.

Vi er en liten virksomhet hvor vi setter verdier som nærhet til markedet, lett tilgjengelighet for kundene og personlig service høyt, og tilbakemeldinger gjør at dette er en linje vi ønsker å fortsette med.

Litt om miljø...

  • Vi er tilknyttet et Eco Box-program. Det innebærer at vi samler opp alt forbruksmateriell for gjenbruk. Brukte tonerkassetter og tekniske komponenter returneres til gjenbruksfabrikk.
  • Siden vi lever av å trykke på papir, ønsker vi å ta et så stort miljøansvar vi kan få til. Vi er svært bevisste på hva slags papir vi bruker, og det er ikke nok å si at papiret er miljøvennlig. Vi ønsker å gjøre innkjøp fra leverandører som kan påvise at papiret har sin opprinnelse fra et bærekraftig skogbruk.
  • Bærekraftig skogbruk betyr at det er balanse mellom hogst og tilvekst, at den opprinnelige befolkningens kulturelle og lovmessige rettigheter overholdes, og at biodiversitet og skogens beskyttende funksjon opprettholdes.
  • Mengdepapiret vi trykker på i dag er merket med ett eller flere av miljømerkene vist over.
    De representerer organisasjoner som hver på sin måte arbeider for fremme ansvarlig bruk av verdens skoger.

1. Det nordiske svanemerket
2. EU-blomsten
3. Der Blaue Engel
4. Forest Stewardship Council (FSC)
5. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
6. Sustainable Forestry Initiative (SFI)

FORSIDE  DIGITALTRYKK  KOPIERING GRAFISK FERDIGGJØRING KREATIVT ARBEID  FORESPØRSEL OM OSS
Bekkevolds Lyskopi ANS • E-post: post@beklys.no • Telefon 61 17 15 04 • Siggerudsgate 1 • 2821 Gjøvik